แนะนำบริษัท

บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งธุรกิจหลักของเรา เกี่ยวข้องกับเคมีอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นบางจาก และวัสดุสิ้นเปลือง โดยมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ซึ่งเรามีการจัดทำสต็อกสินค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีสินค้าที่เพียงพอและมีการทำระบบขนส่งของบริษัทเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างถูกต้องและตรงตามเวลา

บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิต จัดหา และบริการ สินค้าที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ผลิต จัดหา สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ

โดยให้บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คุ้มค่าคุ้มราคา โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้


อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

อุตสาหกรรมสี

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

อุตสาหกรรมยางพารา

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค

และอุตสาหกรรมอื่นๆ