กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและสิ้นเปลือง

                                

หมวดผ้าทำความสะอาด หมวดถุงมือ หมวดผ้าปิดจมูก
 ผ้าเย็บวนคละสี  ถุงมือผ้าทอ 400 กรัม  ผ้าปิดจมูก 2 ชั้น
 ผ้าเย็บวนขาวล้วน  ถุงมือผ้าทอ 500 กรัม  ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น
 ผ้าชิ้นคละสี  ถุงมือผ้าทอ 600 กรัม  หน้ากากอนามัย 
 ผ้าชิ้นขาวล้วน  ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม  

 

สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยาง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสี สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปาล์ม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจาก สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและสิ้นเปลือง สินค้ากลุ่มเคมีบำบัดน้ำเสีย